Flight Instructor Eğitimi

Uçuş Eğitmenliği Eğitimini (Flight Instructor Training) tamamlayarak uçuş eğitmenliği görevini üstlenen pilotlar, pilot adayı öğrencilere teorik bilgi ve pratik uçuş eğitmenliği yaparlar. Uçuş Eğitmenliği Eğitimi (Flight Instructor Training) almaya karar veren pilotlarımız onaylı uçuş eğitim organizasyonunca yapılacak olan uçuş eğitmenliğine uygunluk kontrol uçuşunda başarılı olması durumunda 125 saatlik Teorik eğitim ve 30,5 saatlik pratik uçuş eğitimi tamamladıktan sonra eğitimi tamamladığına dair döküman hazırlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen kontrol pilotu tarafından gerçekleştirilecek pratik uçuş ve teorik bilgi sınavında başarılı olunması halinde tek motorlu uçaklar (SEP – Single Engine Piston Landing) için sınıf ve tip eğitimi vermek üzere tahditli olarak yetkilendirilir. En az 100 saatlik eğitmen olarak uçuş yapılması ve buna ilave olarak 25 öğrencinin solo uçuşuna kontol pilotu olunması durumunda tahdit kaldırılır.

 Gereklilikler

 • En az 18 yaşında olmak,
 • Geçerli Medical Class II Sağlık Sertifikasına Sahip Olmak,
 • En az Lise Mezunu olmak,
 • En az ICAO Level 4 ingilizce seviyesine sahip olmak,
 • Eğitim başlangıcında yapılacak olan uçuş eğitmenliğine uygunluk kontrol uçuşunda başarılı olmak,
 • En az 10 saat alet uçuş eğitimi almış olmak (Maksimum 5 saati simülatörde alınmış olabilir)
 • Pilot in Command olarak en az 20 saat VFR seyrüsefer uçuşu yapmış olmak
 • CPL lisansına sahip olmak ya da;
  • PPL lisansına sahip ve
  • CPL teorik bilgi derslerini vermiş olmak,
  • En az 150 saati Pilot in Command olarak gerçekleştirilmiş olmak üsere 200 saat uçuş yapmış olmak,
  • En az 5 saati son 6 ayda olmak üzere tek motorlu uçakta minimum 30 saat uçuş yapmış olmak,
  • Pilot in Command olarak en az bir adet 300 NM VFR seyrüsefer uçuşunu 2 farklı meydanda tam iniş kalkış gerçekleştirerek tamamlamış olmak.

Infinitude Havacılık, Hayallerinize Giden Yolda Doğru Seçiminiz.

 

Detaylı Bilgi için iletişime geçiniz.